El Cant Vèdic és quelcom que té un potent efecte en el cos i en la ment.
El so ens ajuda a concentrar-nos de forma molt efectiva.
Aprenem a escoltar i a repetir i això ens aporta un major coneixement de nosaltres acostant-nos a la nostra essència.


Per altra banda el Cant Vèdic, a causa de la pronunciació precisa, la col·locació del so i de la força en l'expulsió de l'aire, té un efecte en el cos molt especial.

Dimecres de 20:00 a 21:00

Espai per la pràctica de Mantra (Cant Vèdic)

També pots fer sessions individuals de Cant Vèdic.